Kirkens Fornyelse er Re-Formation

Kirkelig Fornyelse Landskonvent 2014

Fællesskabet KIRKELIG FORNYELSE

LANDSKONVENT den 25. til 26. maj 2017

Hovedtema: Den evangelisk-katolske tro.

 

Dette er i hovedsagen summen af vor lære, hvoraf det kan ses, at den intet rummer, som afviger fra Bibelen eller fra den katolske kirke eller fra den romerske kirke, så vidt den er os bekendt fra kirkefædrene. (Af den augburgske bekendelse)

Sted: Kingos Kirke med menighedslokaler, Bragesgade 35, (Indgang fra Nannasgade) 2200 København K


PROGRAM:

Kristi Himmelfartsdag den 25. maj 2017
Kl. 14.00    Festmesse på Kristi Himmelfartsdag

Kl. 15.30    Kaffe
Kl. 16.00    Foredrag ved sognepræst Claus Thomas Nielsen: 

                   Den evangelisk-katolske tro.

Kl. 18.00    Vesper
Kl. 19.00    Middag 

Kl. 21.00    Completorium

 

Fredag den 26. maj 2017

Kl. 09.00    Festmesse for Peter og Paulus

Kl. 11.00    Generalkapitel ifølge vedtægterne

Kl. 13.00    Tolvsang

Kl. 13.30    Frokost

Kl. 14.30    Foredrag ved Pastor René Møller Yde: 

                   Evangelisk-katolsk liturgi

Kl. 17.00    Festvesper med procession

Kl. 18.30    Middag

Kl. 20.30    Completorium 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Konventsafgift: Kr. 150,- for hele landskonventet. For enkelte foredrag betales kr. 75,-. Der er 50 % rabat for studenter. Man opfordres til at betale forud for landskonventet.

Betaling kan ske ved overførsel til FKF’s kontonummer: 

Danske Bank; reg.nr. 1551; kontonr: 0002 08 81 42.

 

Overnatning må hver enkelt selv sørge for.

Tilmelding til måltid skal ske senest den 20. maj 2017 til fællesskabets kasserer Nete Marie Hjorth Madsen, Gillesager 268, 5. sal, tv., 2605 Brøndby, tlf. 28 90 03 29, e-post: nmhjorthmadsen@gmail.com


Priser for måltider:
Frokost: 45 kr.

Middag: 150,00 kr.*

Konventsafgift: 175,00 kr.

 

Drikkevarer kan købes. Kaffe 10 kr.
Anmeldelse til måltider er bindende.

*) Ret til ændringer forbeholdes, da prisen vil afhænge af deltagerantallet.


Det er 500-året for reformationens start. Som højkirkelige fastholder vi Luthers anliggende og arbejder i troskab mod den danske kirkes evangeliske bekendelse, men vi fastholder også den danske kirkes katolske arv og den rette og fulde kristendom, som blev bragt til Danmark af Ansgar og er befæstet ved vore helgeners blod og bekendernes vidnesbyrd. Denne dobbelthed ligger i direkte forlængelse og vi skal betragte den ved dette års landskonvent. Mød talstærkt op.
Med venlig hilsen
René Yde, formand for fællesskabet Kirkelig Fornyelse.

Til Top