Kirkens Fornyelse er Re-Formation

Kirkelig Fornyelse Landskonvent 2014

PROGRAM for landskonvent i Fællesskabet
KIRKELIG FORNYELSE 2021

Dato: Fredag den 14. maj

Sted: Kingos Kirke og menighedslokaler, Bragesgade 35. Kirkens indgang fra Nannasgade.

 

Hovedtema: ”Kirkens liturgi

Og en anden Engel kom og stillede sig ved Alteret med et Guldrøgelsekar, og der blev givet ham megen Røgelse, for at han skulde føje den til alle de helliges Bønner på Guldalteret foran Tronen. (Apok 8,3)

Kl. 09.30       Festmesse

Let morgenmad

Kl. 11.00       Generalkapitel ifølge vedtægterne

Kl. 13.15       Tolvsang

Kl. 13.30       Frokost og kaffe

Kl. 14.30       Foredrag ved Jan Bjerregaard: Kirkens liturgi –
                      ”Vi vidste ikke om vi var i Himlen eller på Jorden”
Kl. 16.30       Festvesper
Kl. 18.00       Aftensmad
Kl. 20.00       Completorium

PRAKTISKE OPLYSNINGER


Gudstjenesterne er offentlige.

Priser:
Konventsafgift: Kr. 75,00
Der er 50 % rabat for studenter. Man opfordres til at betale forud for landskonventet.


Let morgenmad: Kr. 20
Frokost: Kr. 60,00
Kaffe: Kr. 10,00
Middag: Kr. 160,00

Betaling kan ske ved overførsel til FKF’s kontonummer:  
Danske Bank: Reg-nr. 1551; konto-nr. 2 08 81 42

Overnatning må hver enkelt selv sørge for, selvom vi kan være behjælpelig i meget begrænset omfang.

Tilmelding til måltid skal ske senest den 1. maj 2021 til fællesskabets kasserer Nete Marie Hjorth Madsen, Gillesager 268, 5. sal, tv., 2605 Brøndby, tlf. 28 90 03 29, epost: nmhjorthmadsen@gmail.com

 

Afhængig af hvilke Coronarestriktioner, der vil være gældende på tidspunktet for landskonventet, kan det blive nødvendigt at aflyse. I så fald vil vi fejre en læst messe og planlægger at invitere alle vore medlemmer til at deltage i et virtuelt generalkapitel på Teams kl.11.00 den 14. maj 2021. Dette vil kræve, at man har e-mail, så vi kan sende et link med en invitation. Derfor må man i givet fald kontakte formanden på e-mail.

René Yde, formand

Til Top