Kirkens Fornyelse er Re-Formation


Kampen om kønnet

Af Mikkel Vigilius

 

”Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem” (1 Mos 1,27).

Det er det første, vi hører om mennesket i Bibelen: at vi er skabt i Guds billede som mand og kvinde.

Få dele af den kristne tro bliver i vor tid så stærkt anfægtet som den bibelske lære om de to køn. Ønsket med det, som her præsenteres, er at give kristne hjælp til at forstå, glæde sig over og holde fast ved det, som Bibelen lærer om de to køn.

I første kapitel gives en introduktion til de ideologiske strømninger i vor tid, som undergraver og anfægter et bibelsk syn på køn.
I andet kapitel gives en indføring i den bibelske lære om de to køn.
I tredje kapitel redegøres der for, hvordan biologien bekræfter den bibelske lære om de to køn.
I fjerde kapitel rettes fokus mod de transkønnede, den rette lægelige og psykologiske hjælp til dem, og den rette kristne sjælesorg over for dem. Til de afsnit, som redegør for medicinske, humanbiologiske og psykologiske forhold, har jeg fået kompetent og grundig hjælp fra en professor i medicin og en overlæge i psykiatri.
Det har været vigtigt for mig, at disse afsnit er fagligt velunderbyggede og holdbare. Jeg takker varmt for hjælpen. Til de øvrige afsnit har jeg fået hjælp fra en række personer, som har givet gode råd og ændringsforslag. Jeg takker varmt også for denne hjælp.

Læs hele rapporten her

Til Top