Kirkens Fornyelse er Re-Formation


Evangelisk katolsk? 
- et emne til eftertanke, under en kirke-fejring af Martin Luther


Bringes her revideret, efter oplæg ved pastor em. Bjørn Hansen og samtale i Sankt Ansgar Fællesskabet, Kingos Kirke, Kbh N, den 18.02.2014 

 

For alle!
”Katolsk” er græsk og betyder egentlig, ”det, som omfatter helheden”  - eller sagt i Kirken, ”det, som altid og alle vegne er blevet forkyndt, troet og lært om Kristus”.  –  Med tros-formlen i dens Nicænske udgave bekender vi i den 3. artikel: troen på ÉN, HELLIG, KATOLSK og APOSTOLISK KIRKE. – Og dermed bekender Kirken om GUD HELLIGÅND, at Han er Kirkens kraft, der samler den til ÉN – imod alle kætterske splittelser, & samler Kirken som HELLIG, fordi den tilhører Gud i Kristus, & som KATOLSK (i ældre dansk sprogbrug oversat med ”almindelig”) fordi Kirken altid og alle vegne holdes gæstfrit åben af vor Gud, åben for enhver, som vil, kan og tør tro Gud, & endelig, at Han samler kirken som APOSTOLISK, fordi Kirken ubrudt fra apostlene, gennem deres efterfølgere i menighederne er vandret frem gennem tiden til os her! og nu!
LÆS HELE ARTIKLEN HER

Til Top