Kirkens Fornyelse er Re-Formation

Artikler/Nyheder fra Kirkelig Fornyelse

Kulturel kristen eller Jesu efterfølger?

Af Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter

 

Det enkle budskab om at elske sin næste er i historien ofte druknet i kirkelige magtintriger og andre urenheder, som slet ikke gør Gud stor, men derimod spotter hans navn.

Filosoffen og aktivisten Noam Chomsky, som regnes som USA’s mest kendte intellektuelle og er den mest citerede forsker indenfor humaniora, siger, at kristendommen kendetegnes ved, at den i dens tre første århundreder var grænsesprængende åben mod de fattige og nødlidende, samt radikalt pacifistisk. Han hævder, at kirken ændrede karakter, da den blev statsreligion i Romerriget. Korset gik fra at være en identifikationsmodel for fattige og de lavere klasser, til at blive skjoldet til rå magteliter, de rige privilegerede og undertrykkerne i samfundet.

Læs hele artiklen her 

 


Tidspunkt: Kulturel kristen eller Jesu efterfølger

Tilbage
Til Top